Prťata a mrňata, která si ještě nevyzkoušela společenský život, si mohou nejdříve přijít do školky pohrát se svými rodiči, seznámit se s prostředím a tetami. Pro dítě se jedná o velkou změnou a ta s sebou přináší spoustu pocitů a zážitků, se kterými se musí naučit vyrovnat.

Pomáháme dětem v samostatnosti, jelikož přechod z domácího prostředí do kolektivu a odloučení od rodičů není nikdy snadné. Upevňujeme hygienické a stravovací návyky, rozvíjíme děti po stránce fyzické, psychické i sociální. Podporujeme je v pochopení sebe samých a světa kolem nich. Zajišťujeme dětem výtvarné, tvořící, pohybové a hudební aktivity po...

Stravování

04.03.2024

V rámci programu zdravého životního stylu spolupracujeme s firmou zdravého stravování