S respektem, radostí a láskou pečujeme v rodinné atmosféře o nejmladší děti.


Naší vizí je, aby naše miniškolka poskytovala dětem pocit bezpečí a pohody a současně byla místem, kde se plní nejen přání a touhy dětí, ale je odbornou individuální péčí rozvíjen jejich talent, tvořivost a schopnosti. Hlavním prostředkem výchovy a péče je hra a prožitkové učení. Pracujeme s dětmi na základě vlastního výchovně vzdělávacího programu, v němž využíváme osvědčených cest, bereme si z nich to nejlepší a dále je rozvíjíme.Vytváříme pro děti radostnou atmosféru, aby šťastně vnímaly každý den a pracujeme na všestranném rozvoji jejich osobnosti tak, aby následný přechod do školkového vzdělávacího rytmu byl přirozený a plynulý. Výsledky jejich snažení a křižovatek každého týdne dokumentujeme v elektronické systému EduPage a nástěnkách.