Jak pracujeme s dětmi

04.03.2024

Pomáháme dětem v samostatnosti, jelikož přechod z domácího prostředí do kolektivu a odloučení od rodičů není nikdy snadné. Upevňujeme hygienické a stravovací návyky, rozvíjíme děti po stránce fyzické, psychické i sociální. Podporujeme je v pochopení sebe samých a světa kolem nich. Zajišťujeme dětem výtvarné, tvořící, pohybové a hudební aktivity po celý den. Veškeré aktivity jsou plánované s ohledem na věk a schopnosti dětí.

Naše zásady

  • na prvním místě je pro nás celková tělesná a psychická pohoda dětí
  • vycházíme vstříc individuálním přáním rodičů
  • chováme se k dětem láskyplně a s respektem
  • vytváříme bezpečné a stále se obměňující podnětné prostředí
  • pozitivní reakcí podporujeme rozvoj a sebevědomí dětí
  • posilujeme sociální vývoj dětí ve skupině
  • děti všestranně rozvíjíme

Každé dítě je pro nás osobnost